ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Učitelia
Učitelia

 

Priezvisko meno, titul


Aprobácia
Balgová Hyacinta, ThLic.                            
náboženská výchova - rímsko-katolícka
Bobálová Dana, Mgr. 1. - 4., slovenský jazyk a literatúra
Buková Martina, Mgr. 1. - 4.
Ďörďová Mária, Mgr. história - politológia - špeciálna pedagogika
Jaskó Deáková Perla, Ing. ekológia - biológia - matematika
Jámborová Mária, Mgr. 1. - 4.  MO
Kladivíková Aneta, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Korcsok Ladislav, Mgr. matematika - fyzika - informatika
Lekýr Erik, Mgr. telesná výchova
Martinová Zuzana, Mgr. anglický jazyk - dejepis
Maulíková Annamária, PhDr. dejepis - filozofia - zemepis
Moravčíková Zuzana, Mgr. 1. - 4.
Nováková Dana, Mgr. 1. - 4.
Sztancsik Deák Aranka, Mgr. matematika - biológia
Suchárová Ingrid, Mgr.
matematika - chémia
Tóthová Katarína, Mgr. 1. - 4.
Zatyková Silvia, Mgr. maďarský jazyk a literatúra - estetika
Alcnauerová Zuzana, Mgr. náboženská výchova - evanjelická (ECAV)
Ďurčeková Izabela, Mgr. nemecký jazyk
Novák Jozef, Mgr. náboženská výchova - rímsko-katolícka
Konczová Mária, Mgr. asistentka učiteľa
Hegedüš Kristian
asistent učiteľa
Fónodová Katarína asistentka učiteľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk