ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Martinová

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pon. Matematika Informatika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Fyzika Dejepis
Ut. Anglický jazyk Biológia Matematika Slovenský jazyk a literatúra

Telesná a športová výchova/d/ Občianska náuka/ch/

Telesná a športová výchova/ch/ Občianska náuka/d/
Str. Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova/d/ Náboženská výchova/ch/
Telesná a športová výchova/ch/ Náboženská výchova/d/ Chémia Vedenie  domác-nosti
Štv. Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Fyzika Matematika Anglický jazyk Chémia
Pia. Nemecký jazyk Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia Telesná a športová výchova/ch/ Výchova umením/d/ Telesná a športová výchova/d/ Výchova umením/ch/

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Dana Bobálová
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia PhDr. Annamária Maulíková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Maulíková
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
Výchova umením Mgr. Mária Ďörďová
Náboženská výchova - rím. - kat.
ThLic. Hyacinta Balgová
Náboženská výchova - evanj. Mgr. Zuzana Alcnauerová
Vedenie domácnosti PhDr. Annamária Maulíková

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk