ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Aneta Kladivíková

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok

Matematika

Anglický jazyk Fyzika
Slovenský jazyk a literatúra Geografia Svet práce/
Technika
Utorok Biológia Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova/d/
Občianska náuka/ch/
Telesná a športová výchova/ch/
Občianska náuka/d/
Streda

Slovenský jazyk a literatúra

Fyzika Informatika

Telesná a športová výchova/d/
Náboženská výchova/ch/

Telesná a športová výchova/ch/
Náboženská výchova/d/
Anglický jazyk
Štvrtok Biológia Dejepis Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia Geografia
Piatok

Anglický jazyk

Matematika Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Telesná a športová výchova/ch/
Výchova umením/d/
Telesná a športová výchova/d/
Výchova umením/ch/

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra           
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
Matematika Ing. Perla Jaskó Deáková
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia PhDr. Annamária Maulíková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Maulíková
Výchova umením Mgr. Mária Ďörďová
Svet práce Mgr. Erik Lekýr
Technika Mgr. Erik Lekýr
Náboženská výchova - rím. - kat.
ThLic. Hyacinta Balgová - dievčatá
Mgr. Jozef Novák - chlapci
Náboženská výchova - evanj. Mgr. Zuzana Alcnauerová
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk