ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 7.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Zatyková Silvia

 

Rozvrh hodín / Órarend:1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
Pon.
Hétfő

Občianska náuka/ Állam-polgári imeretek

Matematika

Slovenský jazyk a slov. lit.
/Szlovák nyelv és szlov. irodalom
Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

 

Chémia/ Kémia

Anglický jazyk/

Angol nyelv


Ut.
Kedd
Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slov. lit.
/Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Matematika

Anglický jazyk/

Angol nyelv

Náboženská
výchova/  Hit- és vallás-oktatás

Dejepis/ Történelem

 

Str.
Szerda
Matematika

Biológia /Biológia

Telesná a športová vých.
/Testne-
velés és sport
Dejepis/ Történelem

Maďarský jazyka lit./ Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slov. lit.
/Szlovák nyelv és szlov. irodalom
Chémia/ Kémia
Štv.
Csüt.

Fyzika

Fizika
Maďarský jazyka lit./ Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slov. lit.
/Szlovák nyelv és szlov. irodalom
Matematika Maďarský jazyka lit./ Magyar nyelv és irodalom

Anglický jazyk
/Angol
nyelv

Výchova umením
/ Művészettel
nevelés
Pia.
Péntek
Geografia/ Földrajz

Fyzika

Fizika

Telesná a športová vých.
/Testne-
velés és sport

Matematika Slovenský jazyk a slov. lit.
/Szlovák nyelv és szlov. irodalom
Nemecký jazyk /Német nyelv

Vyučujúci/ Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Mgr. Kladivíková Aneta
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom
Mgr. Zatyková Silvia
Anglický jazyk / Angol nyelv
Mgr. Martinová Zuzana
Nemecký jazyk / Német nyelv
Mgr. Ďurčeková Izabela
Matematika / Matematika
Mgr. Deáková Zlata
Informatika / Informatika
Mgr. Korcsok Ladislav
Fyzika /Fizika
Mgr. Korcsok Ladislav
Chémia / Kémia
Mgr. Deáková Zlata
Biológia /Biológia
Mgr. Deáková Zlata
Dejepis / Történelem
Mgr. Ďörďová Mária
Geografia /Földrajz
PhDr. Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek
PhDr. Maulíková Annamária
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta
Svet práce / A munka világa
Mgr. Deáková Zlata
Technika / Műszaki nevelés
Mgr. Deáková Zlata
Hudobná výchova / Zenei nevelés Mgr. Zatyková Silvia
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés Mgr. Zatyková Silvia
Výchova umením / Művészettel nevelés Mgr. Zatyková Silvia
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport Mgr. Lekýr Erik 


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk