ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 7.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Suchárová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Anglický jazyk Telesná a športová výchova/d/
Výtvarná výchova/ch/
Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova/ch/
Výtvarná výchova/d/
Matematika Občianska náuka
Utorok Biológia Náboženská výchova
Dejepis Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia/ Informatika
Streda Telesná a športová výchova/d/
Technika,Svet práce/ch/
Matematika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Geografia Telesná a športová výchova/ch/
Hudobná výchova/d/
Štvrtok Matematika Anglický jazyk Biológia Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova/d/
Hudobná výchova/ch/
Telesná a športová výchova/ch/
Technika,Svet práce/d/
Piatok Dejepis

Nemecký jazyk

Matematika Slovenský jazyk a literatúra Geografia Fyzika

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra                    
Mgr. Dana Bobálová          
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Biológia ThLic. Hyacinta Balgová
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Maulíková
Občianska náuka PhDr. Annamária Maulíková
Výtvarná výchova Mgr. Mária Ďörďová
Hudobná výchova Mgr. Jana Ružinská
Náboženská výchova - rím. - kat.
ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
Technika Mgr. Ladislav Korcsok
Svet práce Mgr. Ladislav Korcsok
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk