ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 6.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Ďörďová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Fyzika Geografia Náboženská výchova

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

 

Utorok Dejepis Matematika Telesná a športová výchova/ch/
Hudobná výchova/d/
Telesná a športová výchova/d/
Hudobná výchova/ch/
Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk
Streda Dejepis Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika

Anglický jazyk

Informatika

Štvrtok Biológia Anglický jazyk Občianska náuka Matematika Slovenský jazyk a literatúra Technika
Piatok Biológia Slovenský jazyk a literatúra Občianska náuka
Fyzika Matematika Anglický jazyk

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra          
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Občianska náuka
Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Maulíková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Ing. perla Jaskó Deáková
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Výtvarná výchova Mgr. Mária Ďörďová
Technika
Mgr. Mária Ďörďová
Hudobná výchova Mgr. Zuzana Moravčíková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
Náboženská výchova - rím.-kat.
ThLic. Hyacinta Balgová
Náboženská výchova - evanj. Mgr. Zuzana Alcnauerová
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk