ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 5.A

Triedna učiteľka: PhDr. Annamária Maulíková

Rozvrh hodín


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra

Telesná a športová výchova/d/ Výtvarná výchova/ch/

Matematika Telesná a športová výchova/ch/ Výtvarná výchova/d/ Anglický jazyk

 

Utorok Matematika Biológia Geografia Slovenský jazyk a literatúra

Informatika

 

Streda Telesná a športová výchova/d/ Technika/ch/ Slovenský jazyk a literatúra/ Dejepis Anglický jazyk

Matematika

Telesná a športová výchova/ch/ Hudobná výchova/d/

Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Náboženská výchova Matematika
Biológia

Telesná a športová výchova/d/ Hudobná výchova/ch/

Telesná a športová výchova/ch/ Technika/d/
Piatok Matematika Geografia Dejepis

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra        
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Dejepis PhDr. Annamária Maulíková
Technika Mgr. Ladislav Korcsok
Geografia PhDr. Annamária Maulíková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Hudobná výchova
Mgr. Zuzana Moravčíková
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Náboženská výchova kat.
ThLic. Hyacinta Balgová
Náboženská výchova evanj. Mgr. Zuzana Alcnauerová
Výtvarná výchova Mgr. Mária Ďörďová
Telesná výchova - dievčatá
ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná výchova - chlapci
Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk