ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 1. - 4. 2.A

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Moravčíková

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova Náboženská výchova Slovenský jazyk a literatúra
Utorok Matematika Slovenský jazyk a literatúra Prvouka
Slovenský jazyk a literatúra
Streda Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Matematika Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prvouka Slovenský jazyk a literatúra
Piatok Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Ostatní vyučujúci:

Náboženská výchova ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná ýchova
Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk